สื่อกระจายภาพและเสียง Broadcast media advertising

Home / สื่อกระจายภาพและเสียง Broadcast media advertising

สื่อกระจายภาพและเสียง Broadcast media advertising
โทรทัศน์ เป็นสื่อโฆษณาที่เข้าถึงเป้าหมายในวงกว้าง เป็นสื่อที่เข้าใจง่ายเข้าถึงได้ในรายละเอียดมากที่สุดเพราะมีการเคลื่อนไหวที่ประกอบกับความเข้าใจได้เป็นอย่างดี มีเสียงที่ประกอบสื่อทำให้ผู้รับชมได้อัตรสในการรับข้อมูลได้อย่างสูงสุด ทำให้เป็นที่จดจำได้ง่ายและเป็นสื่อที่ใช้งบประมานสูงที่สุดตามไปด้วยแบ่งประเภทได้ดังต่อไปนี้

โทรทัศน์ Televiion
วิทยุ Radio
โรงภาพยนตร์ Cinema
อินเทอร์เน็ต internet