สื่อกลางแจ้ง Out door media

Home / สื่อกลางแจ้ง Out door media

เป็นสื่อโฆษณาที่เราอาจจักรู้จักดีเลยเพราะเราจะเห็นได้ตาท้องถนนทั่วไป ป้ายโฆษณา โปสเตอร์ หรือโฆษณาที่ติดตามรถสาธารณะต่างๆ ตามป้ายรถเมล์ Taxi รถเมล์ โดนสื่อพวกนี้มักจะติดตั้งบริเวณที่มีผู้คนสัญจรเยอะๆ ต้องสามารถที่จะเห็นได้จากระยะไกล อย่างเช่น ตามสี่แยก ถนนที่มีการจาจรคับคั่ง ตามตึกสูง ศูนย์การค้า เน้นสถานที่โดดเด่นเพื่อดึงความสนใจของคนที่ผ่านไปมา