สื่อสิ่งพิมพ์ Printed media advertising

Home / สื่อสิ่งพิมพ์ Printed media advertising

สื่อสิ่งพิมพ์ Printed media advertising
สื่อสิ่งพิมพ์ มีอยู่หลายประเภทที่จะว่าไปแล้วเราก็คงจะคุ้นๆชื่ออยู่บ้าง อย่างเช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ใบปลิว แผ้่นพับต่างๆเป็นต้น ซึ่งแต่ละสื่อก็จะมีความแตกต่างกันในเนื้อหาที่จะแสดงออกมาร่วมไปถึง Target และ Feedback ที่ไม่เหมือนกัน เช่น
-หนังสือพิม เป็นสื่อที่หาชมได้ง่ายราคาไม่แพงและสามารถทื่จะลงรายระเอียดได้มากอย่างเจะลึกเรื่องราย
-นิตยสาร มีความแตกต่างกันตรงของกระดาษที่ดีกว่า เน้นที่สันที่สวยงาม ซึ่งเหมาะกับสื่อที่ต้องการจะให้ภาพในการดึงดูด
-แผ่นพับและใบปลิว เรีกยได้ว่าเป็นสื่อที่ใช้การลงทุ่นที่ต่ำสุด เป็นการกระจายแบรนด์ให้รู้จักกันในวงกว้างขึ้นโดนใช้งบน้อยสามารถเอาไปลงในสื่อทางอื่นได้