Daily News

Home / Daily News

เดลินิวส์ เป็นหนังสือพิมพ์ที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานได้รับความนิยมมากจากยอดขายอันดับสองของประเทศไทย เสนอข่าวทั่วไปโดยก่อตั้ง นายแสง เหตระกูล ออกฉบับปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2493 ใช้ชื่อหัวหนังสือพิมพ์ขณะนั้นว่า เดลิเมล์วันจันทร์ จำนวน 16 หน้า ราคาฉบับละ 1.00 บาท ซึ่งไม่แพงในสมัยก่อนในยุคนั้น