KOMCHADLUEK

Home / KOMCHADLUEK

คมชัดลึก คือหนังสือพิมพ์รายวันที่่คนไทยให้ความสนใจมากอยู่ช่วงหนึ่ง เสนอข่าวทั่วไป ของ บริษัท คมชัดลึก มีเดีย ของเครือเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ปก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2544 มี เฉลียว คงตุก เป็นบรรณาธิการ มีคอลัมนิสต์ประจำในเครือคือ สุทธิชัย หยุ่น ได้รับรางวัลหนังสือพิมพ์โลก  ปีพุทธศักราช 2548 จากสมาคมหนังสือพิมพ์โลก ที่น่าสนใจคือเป็นหนังสือพิมพ์ไทยเพียงรายเดียวที่ได้รับรางวัลนี้