Thai Rath

Home / Thai Rath

ไทยรัฐ เป็นหนังสือพิมพ์ไทยรายใหญ่ของแคนไทยแรกๆที่่คนไทยรู้จักดี ใช้การนำเสนอข้ฃ่าวทั่วไปเป็นหนังสือพิมพ์ของคนไทยที่มียอดขายอันดับ 1 ของไทย ก่อตั้งโดยกำพล วัชรพล ปัจจุบันมี บริษัท วัชรพล จำกัด เป็นเจ้าของ, ยิ่งลักษณ์ วัชรพล เป็นผู้อำนวยการ และสราวุธ วัชรพล เป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการ มีจำนวนพิมพ์ปัจจุบันที่ 1,000,000 ฉบับ ราคาจำหน่าย 10.00 บาท